Meditasjon

Meditasjon er en eldgammel måte å utvikle seg på – eller vikle ut det som er. I Triratna, som Oslo Buddhistsenter er en del av, fokuserer vi på fem dimensjoner ved meditasjon. Disse dimensjonene reflekteres også i all annen praksis enten det er studie, ritual, altruistisk praksis eller vennskap: Integrering:

Continue reading