Gaver


Vi ønsker å kultivere en kultur av gavmildhet gjennom måten vi formidler Buddhas budskap. Gavmildhet er sentralt i Buddhas lære og vår økonomi er basert på «dana», som betyr gavmildhet på det gamle indiske språket Pali. Det er også viktig for oss at ingen er utelukket fra våre aktiviteter på grunn av penger. Vi inviterer deg heller til å bidra med det du kan, for å hjelpe oss til arrangere de aktivitetene vi gjør nå og i fremtiden.

Buddha gikk rundt med tiggerskålen sin og var helt avhengig av gavmildhet for å overleve. I dag er det ofte mer praktisk å gi penger for å støtte opp om buddhistiske aktiviteter. Driften av senteret er avhengig av slike bidrag for å dekke kostnadene. Du har flere muligheter om du vil bidra:

Innmelding i Oslo Buddhistsamfunn som trossamfunn er kanskje den enkleste måten å bidra på. Da går den delen av skatten du betaler som er merket «kirkeskatt» til vårt arbeid. Hvis du ikke spesifiserer dette, går den til Den Norske Kirke. Det er ellers ingen forpliktelser fra din side. Hvis du er del av et annet trossamfunn, må du først melde deg ut av det. Her kan du sjekke om du er medlem og melde deg ut av Statskirken. Deretter melder du deg inn i Oslo Buddhistsenter – Velg gruppe: Oslo Buddhistsenter – Triratna Buddhistfellesskap. Hvis du er med i en annen buddhistgruppe og vil skifte til Oslo Buddhistsenter gjør du det her – logger deg inn, og litt nede på høyre side er en knapp for å endre medlemskap. Her fyller du ut Endringsskjema.

Enkeltstående bidrag via nettbank til Oslo Buddhistsenter, konto 1254.05.10421.

Vipps til Oslo Buddhistsenter / #10874

PayPal til post@oslobuddhistsenter.no. Du går til PayPal kontoen din, logger inn, gå til «penger»/»(pil andre vei ?)overfør penger» og skriv inn e-post og beløp.

Fast betalingsoppdrag: Fyll ut skjemaet Dana m skattefradrag og fast betaling, og send den øverste delen til Buddhistforbundet og den nederste delen til din bank (dette er forklart på skjemaet). Hvis du gir mer enn 500 kroner i året kan du trekke det fra på skatten. Faste betalingsoppdrag gir oversikt i vår økonomi og hjelper å betale faste avgifter når du selv ikke kan komme til buddhistsenteret. Det gjør det kanskje lettere for deg å bidra. Du kan avslutte oppdraget når som helst ved å sende skriftlig melding til banken.

Gaver til jul og fødselsdager kan være fint når man gir noe av verdi til de man er glad for. Ofte kan det imidlertid bli et jag etter unødvendige materielle ting som hverken mottaker eller vårt stadig mer pressede miljø trenger. Et alternativ er å gi et gavekort på buddhisme og meditasjon. Det kan være bidrag til et kurs, eller rett og slett penger til driften.

Testamenter er måter å gi bort noe av det en selv ikke trenger når en dør. Ofte er det opplagt hvem som skal arve en. Andre ganger har man ingen tydelige arvinger eller man har mer enn det arvingene ønsker eller har behov for. Da kan det være godt å gi det man har jobbet hardt for og hatt nytte av selv til et godt formål. Hvis du skulle ha lyst til å skrive et testamente har vi laget en enkel veiledning.