Om meditasjon


Meditasjon er en eldgammel måte å utvikle seg på – eller vikle ut det som er.

I Triratna, som Oslo Buddhistsenter er en del av, fokuserer vi på fem dimensjoner ved meditasjon. Disse dimensjonene reflekteres også i all annen praksis enten det er studie, ritual, altruistisk praksis eller vennskap:

 • Integrering: Anerkjenne alle aspekter ved deg selv – både de du liker og de du ikke liker; de du er bevisst og de du ennå ikke er bevisst, og integrere dem i helheten vi kaller deg. Den viktigste meditasjonsformen her er meditasjon på pusten.
 • Følelsesmessig positivitet: det er å velge og kultivere en kjærlig holdning til deg selv, livet og alle levende vesener. Med den holdningen klarer du å holde alt som skal integreres sammen. Metta bhavana – eller meditasjon på kjærlig vennlighet, er spesielt nyttig til dette.
 • Åndelig død: Det handler om å gi slipp på gamle vaner, tanker og atferd som ikke lenger er nyttige eller relevante. Gi til slutt slipp på ideen om deg. Dette oppleves ofte som truende og slitsomt, og man trenger støtte fra den følelsesmessige positiviteten. En nyttig meditasjon i denne sammenheng er meditasjon på de seks elementer.
 • Åndelig gjenfødelse: Det er å åpne opp for og å hjelpe det nye som vokser frem når du gir slipp på det gamle. Her tenker vi primært på den “gjenfødelsen” som kan skje hvert øyeblikk gjennom livet.
 • Åpen mottakelighet i det å bare være.​
  • Sitte stille
  • intet gjøre
  • våren kommer
  • gresset gror
  • av seg selv
   • (buddhistisk utsagn)

Etter å ha fått en innføring i meditasjon er det viktig å møte jevnlig med andre for å holde motivasjonen oppe til å meditere og kunne snakke om det som skjer i meditasjon. Meditasjon er ikke en teknikk eller ferdighet. Det er en kunst.