Om Triratna

Triratna buddhistfellesskap ble startet våren 1967. Siden Buddhas tid har nye tradisjoner hele tiden vokst frem. Triratna er et av de siste tilskuddene.

Vi trenger alle et miljø som støtter opp om dharmapraksis. Vi trenger perspektiv og idealer. Vi trenger også vennskap, oppmuntring, støtte og inspirasjon, som vi bare kan få fra likesinnede. Vi trenger også alle sammen veiledning fra dem som har praktisert lenger enn oss selv. På et eller annet tidspunkt trenger vi også å finne en integrert måte å praktisere dharma. Hvis du vil hente vann i en brønn må du senke bøtta helt til bunnen. Det nytter ikke å senke bøtta et stykke ned i mange brønner.

Triratna har sitt eget integrerte system for åndelig praksis.

Her er noen av de karakteristiske trekkene ved Triratna:

En økumenisk tradisjon

‘Økumenisk’ refererer til felles elementer når det blir brukt i en åndelig sammenheng. Triratna er økumenisk fordi vi ser forbi forskjellene hos de forskjellige buddhist-gruppene, til de felles prinsippene som ligger bak. Forståelsen av denne “grunnleggende dharma” er basert på erfaringene og innsikten til vår grunnlegger Sangharakshita. Han var en engelskmann som tilbrakte mange år som theravadamunk og hadde lærere fra tibetanske og kinesiske tradisjoner. Vi trekker derfor inspirasjon fra hele den buddhistiske tradisjon som er integrert inn i et fullstendig sett med praksiser.

Vennskap og sangha er sentralt

Vi legger vekt på vennskap, og spesielt horisontalt vennskap, som betyr vennskap med andre som har mer eller mindre samme nivå av praksis som oss selv. Mange tradisjoner i øst fokuserer på vertikalt vennskap med en lærer/ guru. Tendensen i vårt samfunn er å isolere oss, så derfor fokuserer vi på de muligheter vennskap gir til å gi slipp på gamle vaner, barrierer mot andre og verden omkring oss. Som en forlengelse av vårt fokus på vennskap legger vi vekt på det åndelige fellesskapet, og vårt felles ansvar for å skape det fellesskapet vi vil ta del i.

Viktigheten av å søke tilflukt

Mange østlige buddhist-tradisjoner betrakter spesifikke livsstiler som viktige, som for eksempel å være ordinert som munk eller nonne, eller å utføre spesielle meditasjonspraksiser eller ritualer. I Triratna er det viktigste å hengi seg til vekst og utvikling – tradisjonelt kalt “å søke tilflukt”. Slik hengivelse markerer vi med to forskjellige ritualer: Å bli en Mitra og å bli ordinert. En Mitra erklærer at de ser på seg selv som buddhist, praktiserer buddhistisk etikk, og ser på Triratna buddhistfellesskap som sitt åndelige hjem. Hvis man vil engasjere seg dypere kan man be om ordinasjon. Man starter da en trening i buddhistisk praksis som går over mange år. Når både den som spør og ens venner i Triratna Buddhistorden er enige i at man både forstår og praktiserer dharma slik vi gjør i Triratna på en effektiv måte og har et tilstrekkelig sterkt nettverk av venner rundt seg blir man ordinert og får et Sanskrit navn. Ordensmedlemmer og Mitraer har derfor mange forskjellige livsstiler – som er forskjellige uttrykk for denne utviklingen.

Triratna har forskjellige aktiviteter over hele verden og det kan du utforske på The Buddhist Centre Online (TBCO) eller hør tekster på Free Buddhist Audio (FBO). Siden starten i 1967 har det vært mange suksesser men også mange smertefulle erfaringer vi har lært av. Du kan lære mer om det her.